Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
Kategorija Škole
Kreiran 23-11-2011
Naslov

Osnovna Škola Milosav Koljenšić, Slap, Danilovgrad

Mesto Slap, Danilovgrad
Država Crna Gora
Opis Osnovna Škola Milosav Koljenšić je registrovana na adresi: Slap, Danilovgrad. Utemeljivač, osnivač i prvi direktor Osnovne škole u Slapu na Zeti bio je profesor Milorad Bogićević, 1951. godine. Danas ova vaspitno-obrazovna ustanova ima 5 područnih odjeljenja u Mijokusovićima, Kujavi, Glavi Zete, Barama Šumanovića i Mosorima. Renoviran je cjelokupni enterijer, prostorije su opremljene savremenim sredstvima i namještajem, oformljena je kompjuterska učionica sa 6 računara i 1 lap topom i 1 u zbornici, urađen je video nadzor, ugrađen je alarmni sistem, napravljena je ulazna kapija, rekonstruisana krovna konstrukcija, u holu škole instaliran muzički stub gdje učenici za vrijeme odmora rado slušaju muziku, uređeno školsko dvorište oko kojeg je posađena živa ograda- 240 sadnica, urađen je grb škole, napravljene knjige za ljetopis i stručne aktive, oformljena i proširena biblioteka, urađeni novi pečati Škole i biblioteke. Škola ima školski časopis "Slap". O kvalitetu rada škole govore visoko ocijenjeni izvještaji nadležnih institucija Ministarstva prosvjete i nauke i Zavoda za školstvo prilikom posjete školi. Škola ima izuzetnu saradnju sa roditeljima, Mjesnom zajednicom i Lokalnom samoupravom. Svi postignuti rezultati su plod saradnje, jedinstva i harmonije ovog kolektiva.


Telefoni
Preporučeni vid komunikacije
Prilikom poziva kažite da ste oglas našli na portalu CRNA.GORA.ME
382 69 37 00 01
E-mail skolaslap@gmail.com