Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
Kategorija Škole
Kreiran 23-11-2011
Naslov

Osnovna Škola Radomir Mitrović, Voja Maslovarića br. 1, Berane

Mesto Berane
Država Crna Gora
Opis Osnovna Škola Radomir Mitrović je registrovana na adresi: Voja Maslovarića br. 1, Berane. Sjedište Javne ustanove Osnovne škole "Radomir Mitrović" je u Beranama, ul. Voja Maslovarića br. 1. Osim matične škole, školu čine i četiri područne škole: Donje Luge, Budimlja, Dapsiće, Petnjik. Dan škole se oobilježava 27. aprila. Svoju vaspitno-obrazovnu misiju otpočela je školske 1976/77. godine pod imenom Treća osnovna škola, a naredne školske godine dobila je ime narodnog heroja Radomira Mitrovića. O uspehu škole svjedoče kolekcije osvojenih medalja, diploma, povelja, zahvalnica i plaketa sa organizovanih takmičenja od Opštine do saveznih nivoa pa šire. Škola pripada grupi "B" osnovnih škola Crne Gore, koje su u reformi. U školi se izučavaju sledeći strani jezici: - Engleski se izučava fakultativno u odjeljenjima prvog ciklusa, a u drugom i trećem ciklusu se izučava kao redovan nastavni predmet. Pored Engleskog jezika, kao izborni predmeti izučavaju se Francuski, Njemački i Ruski jezik. U odjeljenjima šestog razreda Francuski, Njemački i Ruski jezik izučavaju se fakultativno. U školskoj biblioteci ima oko 13500 knjiga. U školi se realizuju sledeći programi i projekti: - PREVENCIJA NARKOMANIJE (se izvodi sa svim učenicima većeg uzrasta), - MIR I TOLERANCIJA (Kreativno rješavanje problema u odjeljenju i Vršnjačka edukacija), - INKLUZIVNO OBRAZOVANJE (uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u redovan obrazovni program), - PROGRAM REI (Romska obrazovna inicijativa, koja se uspješno realizuje već godinama), - MI NAROD i - ŠKOLA BEZ NASILJA.


Telefoni
Preporučeni vid komunikacije
Prilikom poziva kažite da ste oglas našli na portalu CRNA.GORA.ME
051/230-058
E-mail osr.mitrovic@cg.yu