Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
Kategorija Poslovne obuke
Kreiran 27-11-2011
Naslov

Lični autoritet i uticaj, DOOR Training

Obuku realizuje DOOR Training Serbia
Struka Lični razvoj i unapređenje poslovnih veština
Mesto Beograd, Podgorica
Država Srbija i Crna Gora
Opis Efikasna komunikacija je veština koja se stiče. Koncept ove obuke je izuzetno praktičan i pomoći će vam da, u stremljenju svojim ciljevima, postižete vrhunske rezultate. Trening sadrži korisne tehnike i savete kako da poboljšate komunikaciju sa saradnicima na svom radnom mestu, i kako da steknete spontani autoritet.

Trening počinje otkrivanjem ličnih izvora autoriteta učesnika, podizanjem svesnosti o tome i otkrivanjem slabih tačaka koje bi učesnici trebalo da unaprede. Tokom treninga se uči veština nastupa u poslovnim situacijama i veština neverbalne komunikacije. Značajna pažnja usmerava se i ka poboljšanju ličnih komunikacijskih veština svakog učesnika ponaosob, razvojem asertivnosti u njihovom nastupu i povećanju uticaja na saradnike bez nametljivosti i neprijatne autoritativnosti.

Tako, nakon obuke, učesnici će moći da:
• Grade strateške mreže u okviru kompanije.
• Razviju asertivno (odlučno, a prijatno ponašanje) u odnosu sa drugima.
• Razvijaju strategije pozitivnog uticaja na druge.
• Grade »koalicije«.
• Prepoznaju i razumeju signale neverbalne komunikacije.
• Prepoznaju i poštuju različite individualne stilove u ponašanju.
• Reaguju adekvatnije na nove situacije u domenu komunikacija.
• Upravljaju i kontrolišu svoje negativne emocije, i time jačaju samopouzdanje.
• Usmere pozitivne emocije ka stvaranju lične energičnosti i uticajnog ponašanja.
• Vide sebe kako ih drugi vide i otkriju kako da motivišu ljude u svojoj okolini.
• Uče iz poznatih primera.Telefoni
Preporučeni vid komunikacije
Prilikom poziva kažite da ste oglas našli na portalu CRNA.GORA.ME
+381.11.3629.148 i +382.67.852.669
Website Lični autoritet i uticaj