Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
Kategorija Poslovne obuke
Kreiran 27-11-2011
Naslov

Veštine komunikacije, DOOR Training

Obuku realizuje DOOR Training Serbia
Struka Lični razvoj i unapređenje poslovnih veština
Mesto Beograd, Podgorica
Država Srbija i Crna Gora
Opis Da li postižete rezultate u poslu koje, vi i vaša kompanija, zaista želite? Da li, kao menadžer ili predstavnik prodaje, provodite većinu svog vremena sa ljudima, radeći naporno da biste dostigli postavljene ciljeve? Da biste ovo ostvarili, nije dovoljno forsirati jake strane svog tima, već je neophodno da uvek i na pravi način komunicirate sa svim članovima tima.

Koliko uspešno vaši menadžeri komuniciraju sa svojim zaposlenima? Da li uvek govore ono što misle, i misle li uvek ono što govore? Da li uvek na isti način komuniciraju sa osobljem i klijentima, čak i kada se okolnosti promene? Koliko vremena provodite baveći se problemima koji proističu iz neefikasne verbalne ili pisane komunikacije?

Ovaj trening pomaže menadžerima i predstavnicima prodaje da razviju visok nivo komunikacijskih veština koje će koristiti i u kontaktu sa kolegama i sa klijentima. Rezultati će se videti u povećanoj efikasnosti i produktivnosti, kao i u generalnom poboljšanju odnosa svih zaposlenih međusobno i sa klijentima.

Nakon ove intenzivne obuke polaznici će moći da:
• Prepoznaju i primene različite stilove komunikacije.
• Kombinuju različite stilove komunikacije u skladu sa ličnim potrebama i potrebama organizacije.
• Usvoje reprezentativne oblike uspešne komunikacije i prevazilaze uobičajene barijere u komunikaciji.
• Procene sopstvene veštine komunikacije.
• Koriste uspešno komunikacijske tehnike u iskazivanju svojih želja i namera.
• Razviju veštine davanja i primanja feedback-a.
• Koriste veštine ubeđivanja u komunikaciji.
• Razviju sposobnost aktivnog slušanja.
• Unaprede veštinu pisane komunikacije.
• Povećaju kvalitet svojih izveštaja.
• Efikasnije osmisle i predstave pisane i usmene predloge svojim nadređenima.Telefoni
Preporučeni vid komunikacije
Prilikom poziva kažite da ste oglas našli na portalu CRNA.GORA.ME
+381.11.3629.148 i +382.67.852.669
Website Veštine komunikacije