Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
Kategorija Poslovne obuke
Kreiran 27-11-2011
Naslov

Interkulturalno poslovanje, DOOR Training

Obuku realizuje DOOR Training Serbia
Struka Veštine rukovođenja
Mesto Beograd, Podgorica
Država Srbija i Crna Gora
Opis Profesionalni uspeh na globalnom nivou uveliko je određen našom sposobnošću da uvažavamo različite kulture i da se prema kulturološkim razlikama odnosimo kompententno i konstruktivno. Program ove obuke usmeren je ka podizanju vaše svesnosti o postojanju mnogih sistema kulturnih vrednosti, verovanja i rasuđivanja koji su različiti od vaših sopstvenih. Obuka se, takođe, bavi uticajem kulture na komunikaciju, timski rad i upravljanje.

Počećete sa otkrivanjem različitih dimenzija raznolikosti među ljudima, a onda ćete se usmeriti ka strategijama kako razlike analizirati, a zatim ih transformisati u prednosti. Nakon toga, fokusiraćete se na kulturološke razlike među ljudima; analiziraćete osnovne komponente kulture i ispitivati izvore kulturnih razlika. Sledeći korak će biti razumevanje nekih aktuelnih modela analize kulturnih razlika i njihova primena u realnim situacijama. Zatim ćete se upoznati sa strategijama upravljanja u uslovima kulturalnih razlika i njihovom implementacijom u radu sa multikuluralnim timom. Na kraju dana ćete izgraditi sopstveni akcioni plan i u praksi primeniti sve što ste naučili.

Ova obuka, dakle, omogućava učesnicima da:
• Sebi i drugima objasne važnost uvažavanja kulturoloških razlika.
• Identifikuju različite tipove i dimenzije različitosti.
• Uoče eksplicitne i implicitne nivoe kulturološke različitosti.
• Prihvate različite kulturološke modele i primene ih u praksi.
• Razviju strategije za interkulturalnu kooperaciju, odnosno timski rad i upravljanje u interkulturalnim uslovima.
• Ispravno procene kulturološke razlike i, u skladu sa njima, definišu očekivanja prema poslovnim situacijama poput sastanaka ili planiranja, realizacije i zaključivanja projekata.Telefoni
Preporučeni vid komunikacije
Prilikom poziva kažite da ste oglas našli na portalu CRNA.GORA.ME
+381.11.3629.148 i +382.67.852.669
Website Interkulturalno poslovanje