Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
Kategorija Poslovne obuke
Kreiran 27-11-2011
Naslov

Rešavanje problema i donošenje odluka, DOOR Training

Obuku realizuje DOOR Training Serbia
Struka Veštine rukovođenja
Mesto Beograd, Podgorica
Država Srbija i Crna Gora
Opis U fokusu ovog treninga su tehnike za rešavanja problema i donošenje odluka. Pošto se ovaj proces, uglavnom, odvija brzo, razložićemo ga na faze; obradićemo svaku pojedinačnu fazu i na kraju ćemo ih spojiti u celinu. Objasnićemo važnost promene načina rešavanja problema; sa ishitrenog i nepromišljenog procesa, na plansko rešavanje problema i donošenje odluka. Prvi korak je učenje tehnike definisanja i analize problema. Sledeći korak biće savladavanje tehnika racionalnog donošenja odluka i rešavanja problema. Nakon toga, predstavljaju se tehnike za intuitivnije i kreativnije rešavanje problema. Na kraju dana, sve što je naučeno u teoriji biće i praktično primenjeno.

Ova obuka osposobljava učesnike da lakše prepoznaju i efikasnije rešavaju poslovne probleme, podižući svoj nivo efikasnosti u donošenju odluka, kako samostalnom, tako i u saradnji sa drugima. Po završetku treninga, učesnici će moći da:
• Tačnije definišu poslovne probleme koje treba rešiti.
• Lakše i brže ustanove i procene moguća rešenja, među kojima treba da izaberu najbolje.
• Redukuju vreme koje im je potrebno za donošenje odluke i rešavanje problema.
• Preuzmu odgovornost za svoje delovanje sa više samopouzdanja.Telefoni
Preporučeni vid komunikacije
Prilikom poziva kažite da ste oglas našli na portalu CRNA.GORA.ME
+381.11.3629.148 i +382.67.852.669
Website Rešavanje problema i donošenje odluka