Univerzitet "Mediteran" Podgorica - Obrazovanje - Crna Gora

Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
Kategorija Univerzitet/fakultet
Kreiran 27-11-2011
Naslov

Univerzitet "Mediteran" Podgorica

Mesto Podgorica
Država Crna Gora
Opis Univerzitet „Mediteran“ je privatni univerzitet koji je lociran u Podgorici, u Crnoj Gori. Univerzitet je akreditovana i licencirana institucija koja se sastoji od šest fakulteta:
- Fakultet za turizam Bar - MTS - "Montenegro Tourism School"
- Fakultet za poslovne studije "Montenegro Business School"
- Fakultet za informacione tehnologije
- Fakultet vizuelnih umjetnosti
- Pravni fakultet
- Fakultet za strane jezike

Univerzitet "Mediteran" Podgorica‚ prvi je privatni univerzitet u Crnoj Gori. Osnovan je 30. maja 2006. godine i sastojao se od četiri organizacione jedinice i to: Fakultet za turizam, hotelijerstvo i trgovinu Bar, Fakultet za poslovne studije "Montenegro Business School", Fakultet vizuelnih umjetnosti i Fakultet za informacione tehnologije. Kasnije su Univerzitetu "Mediteran" pristupila jos dva fakulteta: Fakultet za strane jezike i Pravni fakultet, koji 16. decembra 2006. god. zvanično postaju organizacione jedinice Univerziteta "Mediteran".

Univerzitet je jasno i osmišljeno opredijeljen da sistematski i organizovano unapređuje kvalitet studija kako bi bio moderan, fleksibilan, uporediv, konkurentan i efikasan. U tom smislu, a u skladu sa Bolonjskim procesom, kontinuirano se radi na podizanju nivoa kvaliteta: nastave, studijskih programa, sistema ocjenjivanja baziranog na uvođenju Evropskog sistema za akumulaciju i prenos kredita – ECTS, udžbenika i literature, opremljenosti učioničnog i drugog prostora, informacionog sistema, naučnoistraživačke djelatnosti, izdavačke djelatnosti, selekcije nastavnog kadra i administrativnog osoblja, bibliotečke djelatnosti, permanentnog obrazovanja, međuuniverzitetske saradnje i drugih standarda u visokom obrazovanju.

Adresa Univerziteta "Mediteran" je: Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica – Crna GoraTelefoni
Preporučeni vid komunikacije
Prilikom poziva kažite da ste oglas našli na portalu CRNA.GORA.ME
00 382 (0) 20 409 200
E-mail office@unimediteran.net
Website Univerzitet Mediteran