Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
Kategorija Škole
Kreiran 23-11-2011
Naslov

Srednja Stručna Škola Nikšić, Vuka Karadžića 83, Nikšić

Mesto Nikšić
Država Crna Gora
Opis Srednja Stručna Škola Nikšić je registrovana na adresi: Vuka Karadžića 83, Nikšić. U Nikšiću je 1936. godine formirana "Škola učenika u privredi" (ŠUP) u kojoj su se školovali učenici za zanatska zanimanja. Škola je obnovljena 1945. godine. Od 1961. godine Željezara "Boris Kidrič" Nikšić je otvorila "Tehničku školu" za školovanje kadrova za svoje potrebe. U školi su se obrazovala tehnička zanimanja u elektro, mašinskoj i metalurškoj struci. Integracijom ove dvije škole i izgradnjom dijela zgrade u kojem danas radi naša škola 1968. godine nastaje Školski centar "Tvrtko Bijelić". Reformom srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja se 1978. godine sve srednje škole u Nikšiću se integrišu i stvaraju "Centar usmjerenog srednjeg obrazovanja i vaspitanja", koji se 1988. godine transformiše u "Srednjoškolski centar", sa četiri osnovne organizacije udruženog rada. Jedna od osnovanih organizacija udruženog rada bila je i OOUR "Elektro-metaluška škola" Nikšić. Donošenjem Zakona o javnim ustanovama, škola se 1991. godine organizuje kao Javna ustanova "Elektro-metalurška škola" u kojoj se obrazuju učenici u područjima rada: elektrotehnika, geologija, rudarstvo i metalurgija, lične usluge. U martu 2005. godine, odlukom nadležnog Ministarstva, škola dobija naziv Javna ustanova "Srednja stručna škola Nikšić". Korisni prostor škole čine: 1. 11 učionica opšte namjene 2. Kabineti: - kabinet za nastavu maternjeg jezika i književnosti - kabinet za nastavu engleskog jezika - kabinet za nastavu matematike - kabinet za fiziku, hemiju, biologiju i geografiju 3. Laboratorije: - 3 za elektroniku - 2 za energetiku - 6 za računarstvo i informatiku - Pripremna prostorija za nastavnike praktične nastave 4. 10 prostorija za pripremu nastavnika za nastavu 5. Radionice: - 2 za energetiku - 1 za elektroniku - zbornica 6. Biblioteka sa čitaonicom 7. Mediateka 8. Fiskulturna sala sa pratećim prostorijama 9. Društvena sala sa pratećim prostorima 10. Zbornica 11. Kancelarije: - direktora škole - pomoćnika direktora škole - pedagoga škole - administrativno-finansijskih radnika - kancelarija za aktiv elektrotehnike - kancelarija za aktiv matematike 12. Prostorija za pomoćno osoblje 13. Prostorija za tehničko osoblje 14. Radionica za frizere 15. Bife 16. Prostor za stomatološku ordinaciju 17. Kotlarnica sa pratećim prostorijama 18. Holovi i sanitarni čvorovi.


Telefoni
Preporučeni vid komunikacije
Prilikom poziva kažite da ste oglas našli na portalu CRNA.GORA.ME
040/212-100, 235-256
E-mail sssnk@t-com.me