Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
Kategorija Škole
Kreiran 23-11-2011
Naslov

Osnovna Škola Olga Golović, Skadarska 7, 81400 Nikšić , Crna Gora

Mesto Nikšić
Država Crna Gora
Opis Osnovna Škola Olga Golović je registrovana na adresi: Skadarska 7, 81400 Nikšić , Crna Gora. OŠ "Olga Golović" dobija sadašnji naziv po imenu poznate revolucionarke iz perioda II svjetskog rata, Olge Golović. Odjeljenja Specijalne nastave osnovana su 1962. g. i od prvog dana njihovog postojanja nalaze se u našoj školi. Danas škola broji više od hiljadu učenika redovne nastave raspoređenih u 40 odjeljenja kao i učenike Specijalne nastave koji pohađaju nastavu u jednom odjeljenju kombinovanog tipa. Ukupna korisna površina zgrade je 4348 m2. Postoji 14 učionica klasičnog tipa, 5 specijalizovanih učionica, 5 kabineta, sala za fizičko vaspitanje sa pomoćnim prostorijama, zbornica, biblioteka, kancelarije, radionice i ostale prostorije. Rad u školi je smjenski. Prva smjena traje od 8,00 do 13,05 časova, a druga smjena od 14:00 do 19:05. U školi se izučavaju četiri strana jezika: engleski, francuski, ruski i italijanski jezik. Slobodne aktivnosti organizovane su po vrstama i oblastima. U školi radi veliki broj sekcija razvrstanih u četiri grupe (vannastavne aktivnosti sticanja znanja, tehničke aktivnosti, kulturno – umjetničke aktivnosti i aktivnosti u fizičkoj kulturi).


Telefoni
Preporučeni vid komunikacije
Prilikom poziva kažite da ste oglas našli na portalu CRNA.GORA.ME
040 213 194
E-mail olgagolovic@gmail.com