Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
Kategorija Privatna nastava
Kreiran 29-01-2021
Naslov

ONLINE ČASOVI HOLANDSKOG JEZIKA

Mesto Podgorica
Država Crna Gora
Opis BASISEXAMEN INBURGERING

Pripremni kurs za polaganje testa u Ambasadi Kraljevine Holandije radi dobijanja odobrenja za privremeni boravak u Holandiji (MVV). Ovaj ispit je obavezan za sve one koji žele da se integrišu u holandsko društvo. Ukoliko su Vam partner ili partnerka iz Holandije i želite tamo da se preselite, morate ga položiti. Ispit se polaže u holandskoj ambasadi u Beogradu, a prijavljuje preko sajta: www.naarnederland.nl. Morate se unapred prijaviti za polaganje ispita jer postoje određeni datumi kada se ispiti mogu polagati.
Ovaj ispit se sastoji iz tri dela:
1. Kennis van de Nederlandse samenleving (KNS) - Poznavanje holandskog društva - Za pripremu ispita dobijate 100 pitanja koja morate naučiti, na samom testu će biti 30 pitanja. Pitanja su raznolika i odnose se npr na geografiju, istoriju, obrazovanje, državno i političko uređenje zemlje, zdravstvo, itd.
2. Spreekvaardigheid - provera znanja veštine govora - izgovor, vokabular na nivou A1.
3. Leesvaardigheid - čitanje i razumevanje tekstova na nivou A1.

Napomena: U slučaju da ne položite jedan od tri navedena dela ispita, moraćete ponovo da polažete samo onaj deo koji niste položili.

Nastava se odvija online (Skype /viber). U pitanju je isključivo individualna nastava radi postizanja boljih rezultata i brže pripreme ispita. Trajanje kursa zavisi od više faktora, od broja časova nedeljno, brzine kojom polaznik usvaja holandski jezik, redovnog rada kod kuće. Minimalni broj časova nedeljno bi trebao da bude 2x90 minuta radi postizanja željenih rezultata.Telefoni
Preporučeni vid komunikacije
Prilikom poziva kažite da ste oglas našli na portalu CRNA.GORA.ME
00382 68 675 983
E-mail biljarasulic@yahoo.com