Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
Kategorija Škole
Kreiran 23-11-2011
Naslov

Osnovna Škola Milan Vuković, Branka Ćopića 20, Herceg Novi

Mesto Herceg Novi
Država Crna Gora
Opis Osnovna Škola Milan Vuković je registrovana na adresi: Branka Ćopića 20, Herceg Novi. Škola u Srbini počela je sa radom 1858. godine kao Zakladna škola. Školu su hercegnovskoj prosvjeti zavještali Jovan Bošković, Đuro Đurović i Eufrazija-Jevrosima Laketić. Škola je 1958. godine dobila naziv po antifašisti, revolucionaru i učitelju Milanu Vukoviću. Danas u školi egzistira Savjet roditelja, Savjet učenika, čime je napravljen krupan korak u demokratizaciji škole. Pomoću sredstava dobijenih od Ministarstva prosvjete i nauke potpuno su renovirani objekti škole (sala, učionice) i učionice su opremljene novim namještajem i učilima. U školi je instalirana telefonska centrala sa internom i eksternom komunikacijom i telefonska govornica u holu škole, a ICT centar Ministarstva prosvjete i nauke omogućuje nam dvadesetčetvorosatni pristup Internetu. Škola je nosilac mnogih nagrada i priznanja kao i visokog ordena od kojih navodimo: 1972. godine – Oktobarska nagrada Herceg-Novog 1983/1984 – Plaketa sa znakom Crvenog krsta od Sekretarijata za unutrašnje poslove SO Herceg-Novog; Priznanje za postignute rezultate na konkursu za pismene radove na temu iz NOB-a 1985/1986 – od strane Prosvjetno – pedagoškog zavoda sa Cetinja i SIZ-a osnovnog obrazovanja i vaspitanja škola je predložena za nagradu "Oktoih", za istu nagradu škola je predložena i 1987. i 1988. godine. 29. decembra 1998. godine škola je dobila Orden zasluga za narod sa srebrenim znacima povodom 130 godina postojanja, za naročite uspjehe postignute u vaspitanju i obrazovanju mladih generacija, kao i za doprinos širenju prosvjete i kulture. 5. oktobar je Dan škole. 25. decembra 2008. škola je dobila nagradu "Oktoih" Ogroman je spisak nagrada naših učenika i njihovih mentora na takmičenjima.


Telefoni
Preporučeni vid komunikacije
Prilikom poziva kažite da ste oglas našli na portalu CRNA.GORA.ME
031345757
E-mail milanvukovic@t-com.me