Logo
Pratite najnovije oglase
Pređi na stranu:
Sortiraj ili pretraži:

Osnovna Škola Tucanje je registrovana na adresi: Berane.

Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
 Mesto : Berane
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas
 Kategorija : Škole

Osnovna Škola Vladimir Nazor je registrovana na adresi: Goce Delčeva br.8, Podgorica.

Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
 Mesto : Podgorica
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas
 Kategorija : Škole

Osnovna Škola Dušan Bojović je registrovana na adresi: Miolje Polje - Župa Nikšićka, Nikšić.

Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
 Mesto : Miolje Polje, Župa Nikšićka, Nikšić
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas
 Kategorija : Škole

Škola engleskog, španskog, italijanskog, njemačkog i francuskog, Waves, Budva - Obrazovanje - Crna Gora

Waves je najstarija privatna skola u Budvi.Nastava se odvija u malim grupama, sa stranim i domacim profesorima.Svakom polazniku pristupamo individualno. Skola Waves je licencirana od Ministarstva prosvjete, sto znaci da nakon polozenog ispita polaznici dobiju validni sertifikat. Waves je oficijelni pripremni centar za Cambridge ispite i zvanicni distributer izdanja Cambridge University Press, kao i Silver Partner Britanskog Savjeta za 2014. godinu. Polaznicima nudimo porodicne i studentske popuste, besplatno određivanje nivoa znanja i besplatne konsultacije iz ...

Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
 Mesto : Budva
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas
 Kategorija : Škole

Osnovna Škola Jovan Tomašević je registrovana na adresi: Virpazar, Bar.

Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
 Mesto : Virpazar, Bar
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas
 Kategorija : Škole

Univerzitet Crne Gore - Obrazovanje - Crna Gora

Univerzitet Crne Gore je osnovan 29. aprila 1974. godine.

Danas, Univerzitet Crne Gore u svom sastavu ima fakultete, samostalne studijske programe, akademiju i institute:
Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Elektrotehnički fakultet, Metalurško-tehnološki fakultet, Mašinski fakultet, Građevinski fakultet, Arhitektonski fakultet, Medicinski fakultet, Biotehnički fakultet, Filozofski ...

Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
 Mesto : Podgorica, Nikšić, Kotor, Bijelo Polje, Berane, Pljevlja, Herceg Novi, Bar, Budva, Cetinje
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas
 Kategorija : Univerzitet/fakultet

Privatna predškolska ustanova (Dječji vrtić) "Svetionik" je registrovana sa adresom: JOVANA TOMAŠEVIĆA 8/22, Bar. Kontakt telefon je: +382-67-628-668.

Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
 Mesto : Bar
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas
 Kategorija : Vrtić/Zabavište

Javna predškolska ustanova (Dječji vrtić) "Dušo Basekić" Bijelo Polje je registrovana sa adresom: Bijelo Polje, Bijelo polje. Kontakt telefon je: +382-50-43-28-19.

Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
 Mesto : Bijelo polje
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas
 Kategorija : Vrtić/Zabavište

Osnovna Škola Olga Golović je registrovana na adresi: Skadarska 7, 81400 Nikšić , Crna Gora. OŠ "Olga Golović" dobija sadašnji naziv po imenu poznate revolucionarke iz perioda II svjetskog rata, Olge Golović. Odjeljenja Specijalne nastave osnovana su 1962. g. i od prvog dana njihovog postojanja nalaze se u našoj školi. Danas škola broji više od hiljadu učenika redovne nastave raspoređenih u 40 odjeljenja kao i učenike Specijalne nastave koji pohađaju nastavu u jednom odjeljenju kombinovanog tipa. Ukupna korisna površina zgrade je 4348 m2. Postoji 14 učionica ...

Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
 Mesto : Nikšić
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas
 Kategorija : Škole

Osnovna Škola Aleksa Đilas Bećo je registrovana na adresi: Mojkovac. Škola radi u tri školske zgrade u Mojkovcu i šest zgrada u područnim odjeljenjima. U zgradi A (Njegoševa bb), izvodi se predmetna nastava za učenike od 5. do 9. razreda. U zgradama B i C (Dušana Tomovića bb), izvodi se razredna nastava za učenike od 1. do 4. razreda. Godine 2007. na svečan način je obilježeno 110 godina rada škole, renovirana je, uvedena voda, izgrađen sanitarni čvor.

Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
 Mesto : Mojkovac
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas
 Kategorija : Škole

Javna predškolska ustanova "Radost" je registrovana sa adresom: Kotor, Kotor. Kontakt telefon je: +382-32-33-49-83.

Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
 Mesto : Kotor
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas
 Kategorija : Vrtić/Zabavište

Osnovna Škola Ratko Žarić je registrovana na adresi: Ul. Njegoseva br. 16, Nikšić. Zgrada u kojoj se danas nalazi škola izgrađena je 1960. godine. U saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nevladinom organizacijom "Save the children" i ostalim drušvenim subjektima u protekle tri godine znatno su poboljšani ukupni uslovi rada. Nabavjena su najmodrenija nastavna sredstava (računari, televizori, DVD plejeri, CD plejeri, instrumentariji za muzičku kulturu, projektori, grafoskopi, oprema i nastavna sredstva za kabinete, oprema i sredstva za fiskulturnu salu, itd). ...

Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
 Mesto : Nikšić
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas
 Kategorija : Škole

Srednja Mješovita Škola Danilo Kiš je registrovana na adresi: Trg Sunca BB, Budva. Škola je osnovana 2. decembra 1978. godine pod nazivom Školski centar za srednje obrazovanje i vaspitanje na osnovu rešenja Republičkog sekretarijata za obrazovanje. Škola realizuje programe: a) gimnazije: opšti smjer ( 3 odjeljenja); opšta gimnazija : novi obrazovni program (9 odjeljenja). b) stručnog obrazovanja u trajanju od četiri godine iz područja rada: I Turizam, ugostiteljstvo, trgovina: obrazovni profil - turistički tehničar ( 11 odjeljenja); - tehničar usluživanja ...

Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
 Mesto : Budva
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas
 Kategorija : Škole

Osnovna Škola Pavle Žižić je registrovana na adresi: Njegnjevo, Bijelo Polje. Početak rada škole vezuje se za 1924 godinu, u Njegnjevu. Godine 1959. upisuje se prvo odjeljenje petog razreda i škola prerasta u osmogodišnju. Škola u Njegnjevu dobija ime revolucionara i poznatog prosvjetnog radnika Pavla Žižića 1967 godine. Danas u okviru škole rade dječiji vrtić i ambulanta. Cjelokupna nastava odvija se po novom reformisanom programu devetogodišnje osnovne škole. Učenici škole redovno učestvuju na svim opštinskim i državnim takmičenjima u znanju i ...

Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
 Mesto : Njegnjevo, Bijelo Polje
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas
 Kategorija : Škole

Osnovna Škola Branko Brinić je registrovana na adresi: Radovići bb, Tivat. Osnovna škola "Branko Brinić" osnovana je daleke 1776. godine i najstarija je škola na narodnom jeziku u Crnoj Gori. Za vrijeme svog postojanja škola je radila u različitim objektima, a u današnjem objektu se nalazi od 1980. godine (današnja škola izgrađena je zahvaljujući donaciji švajcarske vlade, poslije razornog zemljotresa 1979. godine, u kome je tadašnji objekat škole veoma oštećen). Školu pohađa oko 200 učenika, raspoređenih u 9 razreda, i isto toliko odjeljenja. U ...

Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
 Mesto : Radovići, Tivat
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas
 Kategorija : Škole

Osnovna Škola Marko Miljanov je registrovana na adresi: Žrtava fašizma bb, Podgorica. Škola je počela sa radom 1969.godine.

Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
 Mesto : Podgorica
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas
 Kategorija : Škole

Privatna predškolska ustanova (Dječji vrtić i igraonica) "Vini Pu" je registrovana sa adresom: NASELJE SVETA PETKA, Lamela D, Budva. Kontakt telefon je: nepoznat.

Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
 Mesto : Budva
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas
 Kategorija : Vrtić/Zabavište

Osnovna Škola Aleksa Bećo Đilas je registrovana na adresi: Ravna Rijeka, Bijelo Polje. Prvi počeci rada svjetovne škole u Ravnoj Rijeci datiraju u drugoj deceniji XX vijeka. Godine 1931. ova škola dobija ime Državna narodna osnovna škola "Vuk Stefanović – Karadžić", a 1938. godine menja naziv u Državna Narodna osnovna škola "kralj Petar II". Pošto današnja JU OŠ "Aleksa Bećo Đilas" u Ravnoj Rieci nosi ime ovog poznatog revolucionara i narodnog heroja, valja istaći da je u školi na Slijepač Mostu, radio školske 1930/31. godine kao učitelj i uparvitelj škole ...

Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
 Mesto : Ravna Rijeka, Bijelo Polje
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas
 Kategorija : Škole

Osnovna Škola Vuko Jovović je registrovana na adresi: ul. Njegoševa bb, 81410 Danilovgrad. Osnovna škola nosi naziv "Vuko Jovović" od školske 1962. godine

Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
 Mesto : Danilovgrad
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas
 Kategorija : Škole

Катюша - Русская школа-пансион и детский сад в Черногории - Obrazovanje - Crna Gora

Мы создали «Катюшу» желая создать идеальное пространство для русских детей школьного возраста, развить в них многостороннюю личность и заботясь об их физическом и эмоциональном здоровье.

Для нас образование – совокупность не только передовых идей и методик в области педагогики, но и ...

Dodaj mojim odabranim oglasima za obrazovanje u Crnoj Gori
 Mesto : Будва (Budva)
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas
 Kategorija : Škole
Pređi na stranu: